Het implementeren van een verbetertraject moet helder en effectief zijn.

‘je bent alleen in staat om een verandering te realiseren wanneer je bereidt bent zelf te veranderen’.

Om je organisatie sterk te maken, ben je afhankelijk van de kracht en het talent van elke betrokkene. Deze krachten bundelen maakt verbeteren of veranderen aangenaam; het talent van je werknemers moet je zien en inzetten. Dit ‘gezien worden’ stimuleert betrokkenheid en verbinding. At the end voegt dit toe aan je bedrijfsresultaten.

Geen ingewikkelde vaktermen of methodieken als sleutel maar inzet en focus. Verbeteren is een continu proces waar toewijding en intrinsieke motivatie bedraagt aan het resultaat van de implementatie.

Jij wilt gewoon het beste resultaat en handvatten voor de toekomst.

Daarom leggen we graag uit in welke stappen CoCreatie jouw verbetertraject implementeert.

Implementeren van verbetering op processen

Let’s talk about you! Waar loop je tegenaan?

Om te weten wat er speelt binnen jouw bedrijf beginnen we met een gratis analyse gesprek, hierin stellen wij ons aan elkaar voor en leren wij elkaar beter kennen.
In dit gesprek deel je jouw inzichten over de huidige processen; de kansen en mogelijkheden die je ziet. Vervolgens stel ik Marilyn Antonie gerichte vragen om onder meer de knelpunten te achterhalen en geef ik handvatten om kansen te benutten. Het kan voorkomen dat dit gratis analyse gesprek je al voldoende op weg kan helpen. Mooi meegenomen!
Maar als er vervolgacties nodig zijn dan ontvang je een ‘verbetervoorstel’.
Na akkoord starten we samen het traject.

Meldt je nu aan voor een analyse gesprek

De drie fases voor het implementeren van een verbetertraject.

Fase 1. De juiste diagnose stellen.

We starten met de onderzoeksfase waarin we dieper ingaan op de processen. Ook kijken we naar zaken als de huidige structuur, jullie software en methodieken. Zodra alle wensen, doelstellingen, knelpunten, kansen en verwachtingen helder zijn stellen wij een ‘verbetervoorstel’ op. Dit voorstel bestaat uit een plan van aanpak, een kostenberaming en een inschatting van het tijdspad.
Het ‘verbetervoorstel’ kan als dienst afgenomen worden, je zorgt dan zelf voor de implementatie van het verbetertraject. Deze wens of voorkeur kan tijdens de onderzoeksfase worden aangegeven.

Tijdspad fase 01.

Het stellen van de juiste diagnose duurt gemiddeld twee weken vanaf het moment dat het project start.

De exacte tijd voor jouw traject is afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere het aantal te verbeteren processen heeft hier invloed op. Maar ook de beschikbaarheid van eventuele medewerkers die nodig zijn om het traject te doen slagen.

Fase 2. De uitvoering van de implementatie.

Wanneer op het verbetervoorstel akkoord is gegeven, maken we een klein begin.
Zo kunnen we direct monitoren en tijdig beoordelen wat wel of juist niet werkt in de praktijk.
Hiermee besparen wij veel tijd.
Met de gewonnen inzichten kan, waar nodig, het verbetervoorstel bijgeschaafd of gefinetuned worden.
Vervolgens wordt elk actiepunt zorgvuldig afgehandeld. Wij zorgen dat de methodiek aansluit bij het doel van het proces en/of de activiteit. Bij het bereiken van vooraf bepaalde ijkpunten vindt een evaluatie plaats zodat wij zeker weten dat we goed op weg zijn. Wanneer alle punten succesvol en naar tevredenheid zijn geïmplementeerd, komt de uitvoering ten einde.
De oplevering van het verbetertraject is een feit.

Tijdspad fase 02.

Na akkoord op het verbetervoorstel volgt de implementatie. Dit proces is qua tijd wat lastiger in te schatten, maar houd rekening met minimaal drie maanden.

De tijd die nodig is voor de implementatie is afhankelijk van verschillende factoren. Onder andere de omvang en de betrokkenen. Wie de uiteindelijke verantwoordelijke is voor de uitvoering is bespreekbaar. Wanneer volledige medewerking wordt verleend kan de implementatie vrij snel gerealiseerd worden.

Fase 3. De oplevering en nazorg.

Na oplevering is het mogelijk om middels een SLA of op interim basis het geïmplementeerde proces periodiek te bewaken.

Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat na verloop van tijd, door o.a. drukte of wisseling van de wacht, (oude) patronen terugkomen. Om dit te voorkomen of om hierop te anticiperen kan CoCreatie periodiek bijspringen. Zo bewaakt en waarborgd u de kwaliteit en continuïteit; de voorwaartse beweging blijft.

De invulling hiervan is echter sterk afhankelijk van het type bedrijfsproces dat is geïmplementeerd. Deze vorm van nazorg is gebruikelijk bij bepaalde implementaties en vaker meer noodzakelijk dan overbodig.

Tot slot is het natuurlijk ook een optie om desgewenst nazorg op afroep te laten plaatsvinden. Wat we dan kunnen afspreken is dat wij periodiek contact met elkaar onderhouden wanneer dit nodig blijkt of gewenst is.

Tijdspad fase 03.

Nadat de implementatie van het verbetertraject is gerealiseerd, vindt oplevering plaats.
Als nazorg zal ik na ongeveer een maand na oplevering een overleg met u inplannen. Dit overleg duurt gemiddeld twee uur.
Na oplevering is een service abonnement in de vorm van een SLA, of op uren- of interimbasis bespreekbaar. De omvang, het type proces en de wens van de klant is hierin bepalend.

Benieuwd hoe wij een verbetertraject bij jouw onderneming kunnen implementeren en tot een succes kunnen brengen?

Stop dan met tijdverspilling, kosten- en rendementsverlies. CoCreatie helpt je om de flow in je processen te behouden en/of bestaande processen te verbeteren.
Middels een kosteloos analysegesprek zet jij de eerste stap! Geef een boost aan je bedrijfsvoering!

Start vandaag nog - Het is gratis.